Concert

บริการจัดมินิคอนเสิร์ตในบรรยากาศแบบชิลๆ 

สถานที่ให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

ราชประชารีสอร์ท เขาใหญ่
The Play Yard Phuket
away by aday Huahin
สวนละไม จ. ระยอง
บ้านนากาแฟ จ.ราชบุรี