Concert – สวนละไม

330,000 MVP

สิ่งที่จะได้รับ

 • พื้นที่จัดงาน รองรับแขกได้สูงสุด 100 ท่าน
 • Mini Stage ขนาด 5×3 เมตร จำนวน 1ชุด
 • อุปกรณ์ชุดคอนโทรล ควบคุมไฟ แสง สี เสียง
 • บริการจุดลงทะเบียนและตรวจหน้างาน
 • บริการจุดปฐมพยาบาล
 • บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ช่วงเวลาให้บริการเวลา 19.00-21.00 น.
 • มีวงแบ็คอัพ เครื่องดนตรี 3 ชิ้น 1 วง
 • ไม่รวมค่าที่พักและอาหาร
 • ไม่รวมศิลปินและดารา
 • ไม่รวมชุดอุปกรณ์ดนตรี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ต้องจองเพื่อใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล

Category: