Pre Wedding – Eureka Beach Cafe Huahin

330,000 MVP

Package Pre-Wedding 2 วัน 1 คืน ประกอบด้วย

 • สถานที่ Eureka Beach Cafe Huahin
 • ช่างภาพนิ่ง
 • ภาพขนาด 20*30 ใส่กรอบหน้างาน
 • ไฟล์ภาพทั้งหมด (รีทัช 100 รูป)
 • ชุดไฟถ่ายรูป
 • อุปกรณ์ประกอบถ่ายภาพ
 • Afternoon Tea 1 ชุด สำหรับบ่าวสาว
 • Exculsive Dinner 4-5 ท่าน
 • ที่พักรถบ้าน 3 คัน
 • Voucher ที่พักรถบ้าน 1 คืน พร้อม Exculsive Dinner 2 ที่
 • รถตู้เดินทาง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ต้องจองเพื่อใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล

Category: