Movie – บ้านนากาแฟ จ.ราชบุรี

80,000 MVP

รายละเอียดบริการ

  •  จำกัดผู้ใช้บริการสถานที่กลุ่มละไม่เกิน 12 ท่าน
  • ช่วงเวลาให้บริการ 19.00-21.00 น.
  • จำกัดสิทธิ์การใช้บริการ ช่วงเดือน มิย. – ธ.ค. 64
  • ชุดอาหารและเครื่องดื่ม ทางร้านจัดให้สำหรับผู้ใช้บริการ 12 ที่
  • เครื่อง Projector พร้อม Screen ขนาด 6 เมตร 1 ชุด
  • เครื่องเสียง 1 ชุด
  • บริการรถบ้าน 3 คัน 1 คืน
  • ของว่างไม่เกิน 20 ที่
  • ทางผู้ใช้บริการจะต้องเป็นฝ่ายจัดหาเพลง หรือ ภาพยนตร์สำหรับการรับชมเพื่อความบันเทิงส่วนตัวทางร้านไม่มีส่วนรับผิดชอบเรื่อง Content ภาพยนตร์ หรือ เพลง
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ต้องจองเพื่อใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล

Category: