Bicycle – สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

2,500 MVP

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ราคา 2,500 MVP Coin / 6 ชม.
  • การใช้คูปองเช่ารถจักรยานจะสามารถใช้ได้เฉพาะ วันจันทร์ – ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • คูปองจะต้องนำมาด้วยทุกครั้งในการเช่ารถจักรยาน
  • 1 คูปอง ต่อรถจักรยาน 1 คัน
  • ทุกครั้งที่มาเช่าจักรยานจะต้องเตรียม บัตรประชาชน หรือ พลาสปอร์ตเพื่อเป็นหลักฐานในการเช่า และเพื่อทำSNAPในการเข้าลู่ปั่น(ไม่เสียค่าบริการ)
  • กรณีที่รถจักรยานเสียหายทางผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
  • กรณีที่เกิดอุบัติเหตุในตัวบุคคลทางสนามฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น (หากเกิดอุบัติเหตุทางสนามฯจะมีรถฉุกเฉินเข้าไปรับผู้บาดเจ็บเพื่อส่งให้กับ หน่วยพยาบาลสมิติเวช ที่บริการอยู่ที่สนามฯเพื่อปฐมพายาบาลเบื้องต้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล

Category: