Sold out!

โรงแรม วี กรุงเทพ

2,299 MVP

แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน สำหรับห้องพัก Deluxe Suite พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

– กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน และแสดง Voucher วันเข้าพัก
– การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น
– เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

Sold out!