Sold out!

โรงแรม ยู เชียงใหม่

3,599 MVP

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน สำหรับห้องพัก Deluxe Room พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

– กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแสดง Voucher วันเข้าพัก
– การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น
– ยกเว้นการเข้าพัก : วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 และ วันที่ 13 – 17 เมษายน 2565
– เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

Sold out!