Sold out!

เดอะธนา อะไลน์ เกาะเต่า

3,599 MVP

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน สำหรับ Villa Seaview พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

– กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และแสดง Voucher วันเข้าพัก
– การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น
– ยกเว้นการเข้าพัก : วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
– เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

Sold out!