Sold out!

สุกันทรา แคสเคด รีสอร์ท แอนด์ สปา

7,999 MVP

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน สำหรับห้องพัก Deluxe Jacuzi Panolama พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

– กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแสดง Voucher วันเข้าพัก

– การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น
– ยกเว้นการเข้าพัก : วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม, วันที่10-14 เมษายน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (Public Holiday)
– เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

Sold out!