Sold out!

ริเวอร์แคว รีโซเทล

4,599 MVP

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน สำหรับห้องพัก Deluxe River View พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

– กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และแสดง Voucher วันเข้าพัก
– การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น
– ยกเว้นการเข้าพัก : วันที่ 10 – 17 เมษายน 2565, วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2565, วันหยุดยาว (Long Weekend) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (Public Holiday)
– เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

Sold out!