Sold out!

กีมาลา ภูเก็ต

19,999 MVP

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน สำหรับห้องพักแบบ Clay Pool Cottage 1Bedroom พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน และผลไม้สด

– กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และแสดง Voucher วันเข้าพัก
– การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น
– ยกเว้นการเข้าพัก : วันที่ 21 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
– เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

ระยะเวลาสิ้นสุด Voucher : 31/10/2022

Sold out!

Category: Tag: