Sold out!

โรงแรม ฎ รีสอร์ท บาย เดอะ ซี

2,599 MVP

แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน สำหรับห้องพัก Ocean View พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

– กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และแสดง Voucher วันเข้าพัก
– การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น
– ยกเว้นการเข้าพัก : วันที่ 31 มกราคม 2564 – 1 มกราคม 2565
– เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

Sold out!

Category: Tag: