Sold out!

บุรี รสา วิลเลจ พะงัน

5,999 MVP

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน สำหรับห้องพัก Deluxe Room พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

– กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า และแสดง Voucher วันเข้าพัก
– ยกเว้นการเข้าพัก : วันที่1 – 10 มกราคม 2565, 14-19 มกราคม 2565, 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565
– เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

Sold out!