Sold out!

อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง

1,900 MVP

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน สำหรับห้องพัก Grand Deluxe พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

– กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และแสดง Voucher วันเข้าพัก
– การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น
– ยกเว้นการเข้าพัก : วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565, วันหยุดยาว (Long Weekend) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (Public Holiday)
– เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

ระยะเวลาสิ้นสุด Voucher : 31/10/2022

Sold out!